1. Genel Hükümler
  2. Program Üzerindeki Haklar
  3. Lisans
  4. Sınırlamalar
  5. Başka Şartlar ve Duyurmalar
  6. Lisans Uyarınca Sorumluluğun Sınırlandırılması
  7. Programın Güncellenmesi / Yeni Sürümleri
  8. İşbu Lisans Koşullarının Değiştirilmesi

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1 İşbu Lisans Sözleşmesi (“Lisans”), bilgisayarlar için “JBI Bana Özel” Yazılımı (“Program”) kullanım koşullarını tayin eder ve Programı kullanan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) ile Kınıklı Mahallesi 6010 Sokak No:22 Daire:2 Pamukkale/Denizli adresinde bulunan ve Program üzerinde münhasır hak sahibi olan JBI Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Hak Sahibi”) arasında akdedilmiştir.

1.2 Kullanıcı, Programı kişisel cihazına yükleyerek veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, tüm lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.

1.3 Programın ancak işbu Lisans koşulları uyarınca kullanılmasına izin verilir. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği takdirde Programı herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip değildir. Programın, Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilerek (yerine getirilmeyerek) kullanılması yasaktır.

1.4 Program, Hak Sahibi tarafından işbu Lisans koşulları uyarınca 30 gün boyunca karşılıklı isteğe bağlı olarak ücretsiz deneme sürümü olarak sunulur. Bu süre zarfından sonra Programı kullanmaya devam etmek isteyen Kullanıcıların, Hak Sahibi ile satış sözleşmesi imzalayarak Programı satın almaları gerekmektedir. İşbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.5 İşbu Lisans ve Programın kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisanstan veya Programın kullanımından kaynaklanan her türlü şikayet veya dava Hak Sahibinin bulunduğu yerde (Denizli) mahkemeye sunulmalı ve burada incelenmelidir.

2. PROGRAM ÜZERİNDEKİ HAKLAR

2.1 Program üzerindeki münhasır hak, Hak Sahibine aittir.

3. LİSANS

3.1 Hak Sahibi, özel olmayan (münhasır olmayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcıya ücretli olarak, aşağıda belirtilen kapsamda dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez Program kullanım hakkını sunar:

3.2 Programın tasarlanan işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcının kişisel cihazına/cihazlarına kopyalanması ve yüklenmesi. Kullanıcı, Program satış sözleşmesinde belirtilen sayıda kişisel cihazlara yükleme hakkına sahiptir.

4. SINIRLAMALAR

4.1 İşbu Lisans ile veya Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla açıkça belirtilen kullanım kapsamı ve şekilleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, Hak Sahibinin yazılı iznini almadan Programın hedef kodunu değiştirmek, kaynak koda dönüştürme, deşifre etme ve Programda kullanılan algoritmanın uygulanması hakkında bilgi edinmek gayesiyle hedef kodla başka işlemler yapma, Programı kullanarak türevlerini oluşturma ve ayrıca Programı diğer bir şekilde kullanma (kullanma iznini verme) hakkına sahip değildir. Kullanıcı, Programın modifikasyonunu münhasır olarak kendi kullanımı için gerçekleştirebilir ayrıca sırf bu modifikasyon edilmiş sürümlerinde hataları ortadan kaldırmak için Programın ters işlemesini gerçekleştirebilir. Kullanıcı bu tür modifikasyon edilmiş sürümlerini yalnız kendi yararı için kullanabilir ve onları çoğaltma, dağıtma ve başka bir şekilde kullanma hakkına sahip değildir.

4.2 Kullanıcı, Hak Sahibinin yazılı izni olmadıkça başka programlarla ortaklaşa kullanım, başka program ürünleri paketi, başka programlar teklifi, ayarlar ve diğer ürünler de dahil olmak üzere bu tür kullanımın amaçlarından bağımsız olarak, işbu Lisansla doğru öngörülmeyen herhangi bir şekilde ve herhangi bir usulle Programı ve/veya Programları çoğlatma, dağıtma ve birine duyurma hakkına sahip değildir.

4.3 Program JBI “Bana Özel” ismi altında kullanılmalıdır. Kullanıcı, Programın adını, Programda bulunan dosyalar ve diğer Programlar ile birlikte dağıtılan materyalleri telif haklarının koruma (Copyright Notice) işaretini veya Hak Sahibini gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

5. BAŞKA ŞARTLAR VE DUYURMALAR

5.1 Her Kullanıcıya Program ile ilgili kullanım kılavuzu verilir ve bu kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulum gerçekleştirilir ve kullanıcı eğitimleri verilir. Hak Sahibi, sadece kullanım kılavuzunda yer alan içerikte yazılımın işlerliğini sağlamaktan sorumludur.

5.2 İşbu Lisans Sözleşmesi ile Programın kurulumu ve tesliminden itibaren teknik destek süresi bir yıl olarak belirtilmiştir. Yıllık Teknik Destek ve Versiyon Güncelleme sözleşmesi yıllık olarak yapılır ve sözleşmenin geçerlilik bilgileri Program üzerinden izlenebilir.

5.3 İşbu lisans sözleşmesi ile Kullanıcılar, teknik destek taleplerini aşağıda belirtilen şekiller aracılığıyla yapabileceğini ve bu yollar dışında yapılacak herhangi bir talebin teknik destek talebi olarak nitelendirilmeyeceğini kabul etmiş olurlar.

Kullanıcılar:

5.3.1 Online olarak www.jbi.com.tr üzerinden canlı sohbet bölümünden mesaj göndererek,

5.3.2 E-posta ile iletisim@jbi.com.tr adresine e-posta göndererek,

5.3.3 Telefon ile +90 850 393 89 61 nolu telefondan 09:00 – 18:00 saatleri arasında Teknik Destek talebinde bulunabilirler.

6. LİSANS UYARINCA SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

6.1 Program “olduğu gibi” (as is) esasında sağlanır. Hak Sahibi ve/veya tedarikçileri, Programın hatasız ve kesintisiz çalışacağına, Programın Kullanıcının belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına, Kullanıcı dosyaları ve/veya verilerinin sağlam olacağına dair hiçbir garanti vermez, ayrıca işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmazlar.

6.2 Yasalarda açıkca öngörülen haller dışında, Hak Sahibi ve/veya tedarikçileri, Programın herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Programın herhangi bir şekilde kullanılması veya kullanılmaması sonucu Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımazlar.

6.3 Kullanıcı, Programa üçüncü taraflarca geliştirilen ve sunulan, üçüncü tarafların bilgi veya servislerine erişim sağlayan ya da üçüncü tarafların kaynaklarına bir aktarımı etkinleştiren düğmeleri ekleyebilir (“Kullanıcı Bileşenleri”). Kullanıcı, Kullanıcı Bileşenlerini Programa ekleme riskleri sadece kendisine ait olduğunun anlayışındadır ve bunu kabul eder. Hak Sahibi, böyle Kullanıcı bileşenleri ile erişilen bilgiler, servis veya kaynakların işlevselliğini veya içeriğini, ayrıca yasalara uygunluğunu denetlemez ve Kullanıcı bileşenlerinin yüklenmesi veya kullanılmasının sonuçlarından sorumlu olmaz. Hak Sahibi, Kullanıcı Bileşenleri vasıtasıyla erişilen bilgi, servis ve kaynakların kullanılması veya kullanılmaması sonucunda Kullanıcıya verilen zararı tazmin etmez.

7. PROGRAMIN GÜNCELLENMESİ/YENİ SÜRÜMLERİ

7.1 Programlar zaman zaman Kullanıcı bilgisi dahilinde Programın iyileşmesine yönelik ve yama, ek modül veya Programın tamamen yeni sürümler formunda güncellemeler yükleyebilir. İşbu düzenleme ile Yıllık Teknik Destek ve Versiyon Güncelleme anlaşması yapan Kullanıcılar, yazılım güncellemelerini indirebilme ve telefon/e-posta/uzak bağlantı ile bir yıl süresince teknik destek alabilme konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

8. İŞBU LİSANS KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

8.1 İşbu Lisans Sözleşmesi, Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Lisans Sözleşmesinde yapılacak değişiklikler özellikle tarih belirtilmediği müddetçe yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.